На вниманието на всички училища получили финансова подкрепа от Министерство на образованието и науката по НП “Изграждане на училищна STEM среда”

Уважаеми колеги, Училищата, които са получили финансова подкрепа от Министерство на образованието и науката, по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“ за изграждане на STEM центрове по Дейност I и Дейност II следва да предприемат необходимите действия по изграждане на STEM центровете, свързани с: Сключване на договори за строително-ремонтни работи, при спазване на процедурите, […]

Приключи оценяването на проектни предложение по НП „Изграждане на училищна STEM среда“

Уважаеми колеги,директори на училища, Благодарим ви за усилията, за идеите и за участието в Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Списък на училищата, които ще получават финансова и организационна подкрепа от Министерство на образованието и науката може да откриете, както следва: За голяма категория – тук За малка категория – тук(списъците са подредени по […]

Графици за провеждане на онлайн събеседвания за проектни предложения от “Голяма категория”

Графикът за провеждане на онлайн събеседвания на проектните предложения от голямата категория пред оценителите в рамките на етап 2 е вече на разположение на училищата. Можете да видите и свалите графиците тук:– Училища:График 27.07.2020График 28.07.2020График 29.07.2020 – Оценителна комисия График 27.07.2020График 28.07.2020График 29.07.2020 Адреси за достъп до онлайн срещите ще бъдат публикувани в платформата за […]