Правила за финансово изпълнение на одобрени за финансиране проекти на училища по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“

Уважаеми колеги,

Правилата за финансово изпълнение на одобрени за финансиране проекти по НП “Изграждане на училищна STEM среда” можете да прочете и изтеглите от ТУК.

Правила за финансово изпълнение на одобрени за финансиране проекти на училища по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“