Списъци на одобрените кандидати по Дейност I и Дейност II за втори етап на финансиране през 2021 година по НП “Изграждане на училищна STEM среда”

Публикувани са списъците с училища, одобрени по Дейност I и Дейност II за втори етап на финансиране през 2021 година.
Списъците може да видите тук:
Дейност I :
– Училища стигнали до втори етап на кандидатстването – списък
– Училища непреминали първи етап на кандидатстването – списък

Дейност II:
– Училища стигнали до втори етап на кандидатстването – списък
– Училища непреминали първи етап на кандидатстването – списък

Списъци на одобрените кандидати по Дейност I и Дейност II за втори етап на финансиране през 2021 година по НП “Изграждане на училищна STEM среда”