На вниманието на всички училища, които имат одобрени проекти в “Голяма категория – до 300 000 лв”

Уважаеми колеги,

Във връзка със стартиране на процедурите за реализиране на СТЕМ среда в училищата, които имат одобрени „големи“ проекти /до 300 хил. лева/ по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“ Ви каним на работна среща в Zoom платформа на 17.11.20 от 14:00 ч.

Целта на срещата е да се установи готовността и напредъка по изпълнение на планираните дейности, както и да се обсъдят рисковете при изпълнението и отчетността по Програмата .

Необходимо е, в случай, че нямате възможност да участвате лично в качеството си на директор, да предоставите достъпа в Zoom на Ваш представител.

Данни за достъп до срещата ще получите на официалния мейл на вашето училище в edu.mon.bg.

Поздрави,
Екип за управление на НП „Изграждане на училищна STEM среда“

На вниманието на всички училища, които имат одобрени проекти в “Голяма категория – до 300 000 лв”