Вижте видеото, за да научите повече за програмата.

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM. Те ще предоставят всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено STEM обучение в училище. Програмата ще финансира проекти за изграждане на училищни STEM центрове в две категории: малка (до 50 000 лв.) и голяма (до 300 000 лв.).

Защо е важна тази програма?

  • Младите хора ще придобият нужните знания и умения, за да се реализират успешно в професиите на бъдещето;
  • Учениците ще се обучават в среда и чрез методи, близки до бизнеса и реалния живот; 
  • Обучението в училище ще насърчава ученето чрез творчество и създаването на иновативни решения за проблеми от реалността;
  • Повече млади хора ще избират да се обучават и реализират в професиите, свързани с наука и технологии;
  • Младите хора могат да имат успешно бъдеще и достоен живот в България.

Ръководител на националната програма: Проф. Д-р инж. Огнян Наков, съветник на министъра на образованието и науката

Заместник-ръководител: Наталия Михалевска, директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищни мрежи“

Всеки училищен STEM център съдържа промяна в четири елемента

Образователна среда и технологии

Учебно съдържание

Методи на преподаване

Организация и управление на училищните процеси

Кой може да кандидатства?

За финансиране по програмата могат да кандидатстват всички държавни и общински училища, които се намират на територията на Република България

Категории на финансиране

Дейност 1 - големи проекти

до 0 лв
За училища с 300 или повече ученици

Дейност 2 - малки проекти

до 0 лв
За училища с по-малко от 300 ученици